VAVEYLA Feminin rengi aksedip tenine
 Yeni açmış güle misal olmuş
 İn'itafile bak ne al olmuş
 Serv-i simin safalı gerdenine
 Bu letafetle ol nihal-i revan
 Giriyor göz yumunca rü'yama
 Bu tasavvur dokundu sevdama
 Ah böyle gezer mi hiç canan
 Gül değil arkasında kanlı kefen
 Sen misin sen misin ey garib vatan

 Bu güzellikte hiç bu çağında
 Yakışır mıydı boynuna o kefen
 Cisminin her mesamı yare iken
 Tuttun evladını kucağında
 Sen gidersen bizi kalır sanma
 Şühedan oldu mevt ile handan
 Sağ kalanlar durur mu hiç giryan
 Tende yaştan ziyadedir al kan
 Söyleyen söylesin sen aldanma
 Sen gidersen bütün helak oluruz
 Koynuna can atar da hak oluruz

 Git vatan Kabe'de siyaha bürün
 Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat
 Birini Kerbela'da Meşhed'e at
 Kainatta o hey'etinle görün
 Bu temaşaya Hak da aşık olur
 Göze bir alem eyliyor izhar
 Ki cihanda büyük letafeti var
 O letafet olunsa ger inkar
 Mezhebimce demek muvafık olur
 Aç vatan göğsünü İlah'ına aç
 Şühedanı çıkar da ortaya saç

 De ki Ya Rab bu Hüseyn'indir
 Su mubarek Habib-i zi-şanın
 Su kefensiz yatan şehidanın
 Kimi Bedr-in kimi Hüneyn'indir
 Tazelensin mi kanlı yareleri
 Mey dökülsün mü kabr-i eshaba
 Yakışır mı sanem bu mihraba
 Haç mı konsun bedel şu mizaba
 Dininin kalmasın mı bir eseri
 Adem evladı bir takım cani
 Senden alsın mı sar-ı şeytaniVAVEYLA :çığlık
FEM : ağız
İN'İTAF : yönelme,( bu şiirde : yansıma )
SEVR-İ SİMİN : gümüşten selvi
NİAL-İ REVAN : yürüyen fidan
MESAM : ter delikleri,gözenek
ŞÜHEDA : şehitler
HAK OLMAK : toprak olmak,ölmek
MEVT : ölüm
HANDAN : sevinçli,şen
GİRYAN : ağlayan
RAVZA-İ NEBİ : Peygamberin mezarı
MEŞHED: bir şehidin öldüğü yer ( bu şiirde : Hazreti Hüseyin'in öldüğü yer )
HEYET : olduğu gibi
GER : eğer
HABİB-İ ZİŞAN : ünlü büyük sevgili,Hazreti Muhammet
ŞEHİDAN : şehitler
BEDR,HÜNEYN : Peygamberimizin müşriklere karşı iki savaşı
ESHAB : Peygamberimizi görenler,O'nun zamanında yaşayanlar
SANEM : put
MİZAB : oluk,su yolu
SAR-İ ŞEYTANİ : şeytanın öcü


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !